باطلاع دوستان می رساند

دروس خارج اصول و فقه آيت الله گنجی دام ظله

تا روز چهار شنبه 30/ 07/ 93ادامه دارد.

آخرين مطالب وارد شده در بخش اصول - سال تحصيلی 93/94

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه سي و يکم (30/ 07/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي سي و يکم 93/07/30 موضوع التنبيه الثاني من التنبيهات لاضرر زمان حجم...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه سي ام (29/ 07/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي سی ام 93/07/29 موضوع التنبيه الثاني من التنبيهات لاضرر زمان حجم دانلود پخش ...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه بيست و نهم (28/ 07/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي بيست و نهم 93/07/28 موضوع التنبيه الثاني من التنبيهات لاضرر زمان حجم...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه بيست و هشتم (27/ 07/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي بيست و هشتم 93/07/27 موضوع التنبيه الثاني من التنبيهات لاضرر زمان حجم...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه بيست و هفتم (26/ 07/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي بيست و هفتم 93/07/26 موضوع تنبيهات لاضرر زمان حجم دانلود پخش ...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه بيست و ششم (23/ 07/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي بيست و ششم 93/07/23 موضوع تنبيهات لاضرر زمان حجم دانلود پخش 00:45:29 07.81...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه بيست و پنجم(22/ 07/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي بيست و پنجم 93/07/22 موضوع :: تنبيهات لاضرر زمان حجم دانلود پخش 00:41:53 07.19...


ادامه ...
0123456

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 93/94

درس خارج فقه آيت الله گنجی جلسه سي و يکم (30/ 07/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي سي و يکم 93/07/30 موضوع :: تقدم و...


ادامه ...

درس خارج فقه آيت الله گنجی جلسه سي ام (29/ 07/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي سي ام 93/07/29 موضوع :: عادت مرکبه زمان حجم دانلود پخض 00:42:06 07.23...


ادامه ...

درس خارج فقه آيت الله گنجی جلسه بيست و نهم (28/ 07/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي بيست و نهم 93/07/28 موضوع :: عادت مرکبه زمان حجم دانلود پخض 00:38:32 06.61...


ادامه ...

درس خارج فقه آيت الله گنجی جلسه بيست و هشتم (27/ 07/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي بيست و هشتم 93/07/27 موضوع :: عادت مرکبه زمان حجم دانلود پخض 00:41:43 07.16...


ادامه ...

درس خارج فقه آيت الله گنجی جلسه بيست و هفتم (26/ 07/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجی ; جلسه ي بيست و هفتم ...


ادامه ...

درس خارج فقه آيت الله گنجی جلسه بيست و ششم (23/ 07/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجی ; جلسه ي بيست و ششم ...


ادامه ...

درس خارج فقه آيت الله گنجی جلسه بيست و پنجم (22/ 07/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجی جلسه ی بيست و پنجم 93/07/22 موضوع :: عادت...


ادامه ...
0123456

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

تقويم قمري


آمار بازدیدکنندگان

203377
امروزامروز175
دیروزدیروز560
این هفتهاین هفته175
این ماهاین ماه175
کل بازدیدهاکل بازدیدها203377