آخرين مطالب وارد شده در بخش أصول - سال تحصيلی 96 ـ 97

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هجدهم 96/7/23 برابر با 24محرم الحرام ...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفدهم 96/7/22 برابر با 23محرم الحرام ...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شانزدهم 96/7/19برابر با 20 محرم الحرا...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پانزدهم 96/7/18برابر با 19محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه چهاردهم 96/7/17برابر با 18محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه سيزدهم 96/7/16برابر با 17محرم الحرام ...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه دوازدهم 96/7/15برابر با 16 محرم الحرا...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه يازدهم 96/6/27 برابر با 27ذی الحجة 1...

...


ادامه ...
01234567

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 96ـ 97

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه هجدهم 96/7/23برابر با 24محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه هفدهم 96/7/22برابر با 23محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه شانزدهم 96/7/19 برابر با 20 محرم ال...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پانزدهم 96/7/18 برابر با 19محرم الح...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه چهاردهم 96/7/17 برابر با 18محرم الح...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه سيزدهم 96/7/16 برابر با 17محرم الحر...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه دوازدهم 96/7/15برابر با 16 محرم الحر...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه یازدهم 96/6/27 برابر با 27ذی الحجة (...

...


ادامه ...
01234567

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

آمار بازدیدکنندگان

811423
امروزامروز507
دیروزدیروز545
این هفتهاین هفته1052
این ماهاین ماه13432
کل بازدیدهاکل بازدیدها811423

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري