شروع دروس خارج اصول و فقه حضرت آیت الله گنجی مورخ شنبه 15 /06/ 93 برابر با 10 ذی القعده

خارج اصول ساعت: 9:15 و خارج فقه 10:15

آخرين مطالب وارد شده در بخش اصول - سال تحصيلی 93/94

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه يازدهم (30/ 06/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي يازدهم 93/06/30 موضوع :: مدرک قاعده لا ضرر زمان حجم دانلود پخش 00:42:38 07.32 MB here...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه دهم (29/ 06/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي دهم 93/06/29 موضوع :: مدرک قاعده لا ضرر زمان حجم دانلود پخش 00:43:40 07.50 MB here...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه نهم (26/ 06/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي نهم 93/06/26 موضوع :: مدرک قاعده لا ضرر زمان حجم دانلود پخش 00:44:35 07.65 MB here...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه هشتم (25/ 06/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي هشتم 93/06/25 موضوع :: مدرک قاعده لا ضرر زمان حجم دانلود پخش 00:43:38 07.49...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه هفتم (24/ 06/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي هفتم 93/06/24 موضوع :: مدرک قاعده لا ضرر زمان حجم دانلود پخش 00:45:02 07.73MB here (http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه ششم (23/ 06/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي ششم 93/06/23 موضوع :: مدرک قاعده لا ضرر زمان حجم دانلود پخش 00:43:09 07.41...


ادامه ...

درس خارج اصول آيت الله گنجی جلسه پنجم (22/ 06/ 93)

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي پنجم 93/06/22 موضوع :: مدرک قاعده لا ضرر زمان حجم دانلود پخش 00:43:45 10.00 MB here...


ادامه ...
0123456

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 93/94

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه يازدهم (30/ 06/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي يازدهم 93/06/30 موضوع :: اقل طهر زمان حجم دانلود پخش 00:41:24 06.90...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه دهم (29/ 06/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي دهم 93/06/29 موضوع :: اقل طهر زمان حجم دانلود پخش 00:41:24 07.11 MB here...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه نهم (26/ 06/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي نهم 93/06/26 موضوع :: اقل طهر زمان حجم دانلود پخش 00:41:22 07.10 MB here...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه هشتم (25/ 06/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي هشتم 93/06/25 موضوع :: اقل طهر زمان حجم دانلود پخش 00:40:42 06.98...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه هفتم (24/ 06/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي هفتم 93/06/24 موضوع :: اقل طهر زمان حجم دانلود پخش 00:41:58 07.20...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه ششم (23/ 06/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي ششم 93/06/23 موضوع :: اقل حیض و اکثره زمان حجم دانلود پخش ...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه پنجم (22/ 06/ 93)

درس خارج فقه آيت الله گنجي جلسه ي پنجم 93/06/22 موضوع :: اقل حیض و اکثره زمان حجم دانلود پخش ...


ادامه ...
0123456

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

تقويم قمري


آمار بازدیدکنندگان

186914
امروزامروز399
دیروزدیروز665
این هفتهاین هفته1064
این ماهاین ماه9330
کل بازدیدهاکل بازدیدها186914