ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدت زمان فايل : 41 دقيقه 58 ثانیه

حجم فایل : 9.60

 

 

درس خارج اصول آيت الله گنجي جلسه ي چهلم 17 ربیع الثاني 1443 برابر با 2/ 9/ 1400


مبحث مفاهیم

(مفهوم شرط )

ترتیبپخشحجمدانلودزمان

19.60 MBدانلود00:41:58

تقریر جلسه چهلم    KBدانلود